Fotokonst i plåt på 3 kvadrat som äger rummet

Plåtkonst - Framtid
Rockiga motiv som får ett skimmer från plåten under då solen träffar konstverket.
Hårt och skimrande. Plåten är 2,5 meter bred och monteras med distanser som får konstverket att sväva på väggen.