1300 meter under jord

Zinkgruvan Mining

Gruvan har varit i kontinuerlig produktion sedan 1857 och producerar idag koncentrat av zink, bly och koppar. Uppdrag: Dokumentera arbetet och leverera bilder till företages löpande kommunikation.