Samarbete:

Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland.

Uppdrag: Bildbank till projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.